ספרים

כל הספרים פורסמו באופן חוקי ע”י הכותבים שלהם. אם ידוע לכם על ספרים נוספים בבקשה שלחו לי ואני אעדכן את הרשימה.  (בבקשה לא להעביר לי לינקים או קבצים לספרים לא חוקיים, אני לא אפרסם…)

eBook Sources
Introducing Windows 8.1 for IT Professionals PDF EPUB MOBI
Introducing Windows 8: An Overview for IT Professionals PDF EPUB MOBI
Windows 8.1 Deployment Planning - A Guide for Education PDF
Windows 8.1 Deployment to PCs - A Guide for Education PDF
Windows Store Apps - A Deployment Guide for Education PDF
Windows To Go - A Guide for Education PDF
Windows 8.1 Update Quick Guide for Business PDF
Work Smart: Windows 8 Shortcut Keys DOCX
Explore Windows 8.1 Update DOCX
Windows 7 Keyboard Shortcuts PDF
Windows 8 Keyboard Shortcuts PDF
Windows 8 Product Guide for Business PDF
Windows 8.1 Product Guide PDF
Windows 8.1 Update Power User Guide for Business PDF
Windows 8 End User Training Brochure PDF
Windows 8 Accessibility DOC
Discover SharePoint PDF
Getting To Know Office 365 PDF
Deployment guide for SharePoint 2013 DOC PDF EPUB MOBI
SharePoint Adoption Guide PDF
Deployment Guide for Office 2013 DOC PDF EPUB MOBI
Explore SharePoint 2013 DOC PDF EPUB MOBI
Office 365 Midsize Business Quick Deployment Guide DOCX
How To Recover That Un-Saved Office Document PDF
Quick Start to Office 365 for Small to Medium Businesses ZIP
Moodle-Office 365 Plugin User Installation Guide PDF
Moodle and Office 365 Step-by-Step Guide: Federation using Active Directory Federation Services PDF
OneNote 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Office 2010 User Resources ZIP
The Wiki Ninjas Guide to SharePoint 2013 PDF
The Wiki Ninjas Guide to SharePoint 2013 – Part II PDF
SharePoint 2013: SharePoint Customer Audit Process PDF
Access 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Excel 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Word 2013 Keyboard Shortcuts PDF
InfoPath 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Publisher 2013 Keyboard Shortcuts PDF
SharePoint Products Keyboard Shortcuts PDF
Visio 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Customize Word 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Working with SmartArt Graphics Keyboard Shortcuts PDF
Excel Online Keyboard Shortcuts PDF
Word Online Keyboard Shortcuts PDF
OneNote Online Keyboard Shortcuts PDF
Outlook 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Project 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Outlook Web App Keyboard Shortcuts PDF
PowerPoint Online Keyboard Shortcuts PDF
Start working in CRM PDF
5 cool things you can do with CRM for tablets PDF
Dynamics CRM: Bring in your contacts PDF
Dynamics CRM: Create or customize dashboards PDF
Dynamics CRM: Business Processes PDF
Dynamics CRM: Change A Business Process PDF
Create your first Microsoft Dynamics CRM marketing campaign PDF
Whats changed in CRM 2013? PDF
Go mobile with CRM for tablets PDF
Go mobile with CRM for phones PDF
Dynamics CRM: Introducing Microsoft Social Listening PDF
Microsoft Social Listening for CRM PDF
Whats new in CRM customer service PDF
Meet your service goals with SLAs and entitlements PDF
Give great customer service with CRM PDF
Use KB articles to help your customers PDF
Quick ref card for customer service reps PDF
Microsoft Dynamics CRM Online and Office 365 Integration Guide PDF
Manage your Microsoft Dynamics CRM Online subscription guide PDF
Microsoft Dynamics CRM for Outlook Installing Guide for use with Microsoft Dynamics CRM Online DOCX
Microsoft Dynamics CRM Implementation Guide for CRM Online and CRM 2013 (on-premises) ZIP
Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Provider Planning and Deployment Guide PDF
Microsoft Dynamics CRM Online security and compliance planning guide PDF
Connector for Microsoft Dynamics Configuration Guide for Microsoft Dynamics SL PDF
Connector for Microsoft Dynamics Installation Guide PDF
Connector for Microsoft Dynamics Configuration Guide for Microsoft Dynamics AX PDF
Connector for Microsoft Dynamics Configuration Guide for Microsoft Dynamics GP PDF
Connector for Microsoft Dynamics Configuration Guide for Microsoft Dynamics NAV PDF
Microsoft Dynamics CRM (on-premises) to Microsoft Dynamics Online Migration Guide PDF
Windows PowerShell 4.0 Examples PDF
Windows PowerShell Integrated Scripting Environment 4.0 PDF
Windows PowerShell 4.0 Language Quick Reference PDF
Windows PowerShell Desired State Configuration Overview PDF
Secrets of PowerShell Remoting DOCX
Making Historical and Trend Reports in PowerShell DOCX
Creating HTML Reports in PowerShell DOCX
The Big Book of PowerShell Error Handling DOCX
The Big Book of PowerShell Gotchas DOCX
The Community Book of PowerShell Practices DOCX
The DSC Book DOCX
Windows PowerShell Networking Guide DOCX
Windows PowerShell Web Access Quick Reference PDF
Microsoft System Center: Integrated Cloud Platform PDF EPUB MOBI
Microsoft System Center: Network Virtualization and Cloud Computing PDF EPUB
Microsoft System Center: Building a Virtualized Network Solution PDF EPUB MOBI
Introducing Microsoft System Center 2012 R2 PDF EPUB MOBI
Microsoft System Center: Designing Orchestrator Runbooks PDF EPUB MOBI Book Files
Microsoft System Center: Configuration Manager Field Experience PDF EPUB MOBI Book Files
Microsoft System Center: Cloud Management with App Controller PDF EPUB MOBI
Microsoft System Center: Troubleshooting Configuration Manager PDF EPUB MOBI
Microsoft System Center: Integrated Cloud Platform PDF EPUB MOBI
Microsoft System Center: Optimizing Service Manager PDF EPUB MOBI Book Files
Documentation Library for System Center 2012 Configuration Manager PDF
Lync Server 2013 Stress Testing Guide DOCX
Microsoft Lync Room System Deployment Guide DOCX
Lync Right Start Kit PPTX
Lync 2013 Keyboard Shortcuts PDF
Microsoft Lync Server 2013 Step By Step for Anyone PDF
Microsoft Lync Server 2013: Basic Administration - Release 2.1 PDF
Deploy SQL Server Business Intelligence in Windows Azure Virtual Machines PDF Source Content
Building Real World Cloud Apps With Windows Azure PDF
Cloud Design Patterns: Prescriptive Architecture Guidance for Cloud Applications PDF EPUB Code samples Source content
Windows Azure: Exploring CQRS and Event Sourcing PDF
Introducing Windows Azure for IT Professionals PDF EPUB MOBI Companion Files
Rethinking Enterprise Storage: A Hybrid Cloud Model PDF EPUB MOBI
Introducing Microsoft Azure HDInsight PDF EPUB MOBI
Virtual Desktop Infrastructure - A Deployment Guide for Education PDF
Programming Windows Store Apps with HTML, CSS and JavaScript PDF EPUB MOBI Companion Files
Programming Windows Store Apps with HTML, CSS, and JavaScript, Second Edition (Second Preview) PDF Companion Files
Install Microsoft Exchange server 2013 step by step with DAG PDF
Migrate Roles and Features to Windows Server 2012 R2 or Windows Server 2012 PDF Source Content
Introducing Microsoft SQL Server 2014 PDF EPUB MOBI
Introducing Windows Server 2012 R2 PDF EPUB MOBI
.NET Technology Guide for Business Applications PDF
BYOD Devices - A Deployment Guide for Education PDF
Windows MultiPoint Server 2012 Deployment Guide DOCX
Active Directory Migration Tool (ADMT) Guide: Migrating and Restructuring Active Directory Domains DOC
Network Planning, Monitoring, and Troubleshooting with Lync Server ZIP
Windows Server 2012 R2 and Windows Server 2012 TechNet Library Documentation PDF
ASP.NET Web Deployment with SQL Server Compact using Visual Studio 2010 PDF EPUB MOBI Source Content
Troubleshooting SQL Server AlwaysOn PDF
Building a Release Pipeline with Team Foundation Server 2012 PDF EPUB Source Content
Developers Guide to Dependency Injection Using Unity PDF EPUB Source Content
Developers Guide to Microsoft Enterprise Library, 2nd Edition PDF EPUB Source Content
Getting Started with ASP.NET 4.5 Web Forms and Visual Studio 2013 PDF Source Content
Getting Started with Entity Framework 6 Code First using MVC 5 PDF Source Content
Programming Windows 8 Apps with HTML, CSS, and JavaScript EPUB MOBI PDF
Programming Windows Phone 7 PDF EPUB MOBI
Programming Windows Phone 7 (Special Excerpt 2) PDF
Moving to Microsoft Visual Studio 2010 VS2005 PDF VS2005 XPS VS2008 PDF VS2008 XPS
Windows 7 Power Users Guide PDF
Deploying Windows 7 Essential Guidance PDF
Welcome to Windows 7 PDF
What You Can Do Before You Call Tech Support (Windows 7) PDF XPS
Microsoft Excel 2013 Quick Start Guide PDF
Microsoft Word 2013 Quick Start Guide PDF
Microsoft Outlook 2013 Quick Start Guide PDF
Microsoft OneNote 2013 Quick Start Guide PDF
Microsoft Access 2013 Quick Start Guide PDF
Microsoft Visio 2013 Quick Start Guide PDF
Microsoft PowerPoint 2013 Quick Start Guide PDF
Microsoft Project 2013 Quick Start Guide PDF
Microsoft Publisher 2013 Quick Start Guide PDF
Deployment guide for Office 2013 EPUB MOBI PDF
Microsoft Office 365 for professionals and small businesses: Help and How To EPUB MOBI PDF
Office 365 – Connect and Collaborate virtually anywhere, anytime PDF EPUB MOBI
Administrators Guide for Microsoft Application Virtualization (App-V) 5.0 EPUB MOBI PDF
Administrators Guide for Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 1.0 EPUB MOBI PDF
Administrators Guide for Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT) 7 EPUB MOBI PDF
Administrators Guide for Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT) 8.0 EPUB MOBI PDF
Administrators Guide for Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) 1.0 EPUB MOBI PDF
Developing an end-to-end Windows Store app using C++ and XAML: Hilo PDF
Developing an end-to-end Windows Store app using JavaScript: Hilo PDF
Getting started with Microsoft Office 2010 – For IT Professionals PDF MOBI DOC XPS
Security and Privacy for Microsoft Office 2010 Users PDF EPUB MOBI
Planning guide for Microsoft Office 2010 - For IT professionals DOC PDF XPS
Deployment guide for Microsoft Office 2010 - For IT professionals DOC PDF XPS
Technical reference for Microsoft Office 2010 - For IT professionals DOC PDF XPS
Business continuity management for SharePoint Server 2010 PDF EPUB MOBI
Deployment guide for SharePoint Server 2010 PDF EPUB MOBI
Get started with SharePoint Server 2010 PDF EPUB MOBI
Explore SharePoint 2013 EPUB MOBI PDF
Deployment guide for SharePoint 2013 EPUB MOBI PDF
Test Lab Guide: eBook for SharePoint Server 2013 Intranet and Team Sites EPUB MOBI PDF DOC
Create a Balanced Scorecard (SharePoint Server 2010) EPUB MOBI PDF
SharePoint Server for Business Intelligence EPUB MOBI PDF
Governance guide for Microsoft SharePoint Server 2010 PDF EPUB MOBI
Profile synchronization guide for SharePoint Server 2010 PDF EPUB MOBI
Remote BLOB storage for Microsoft SharePoint Server 2010 PDF EPUB MOBI
Technical reference for Microsoft SharePoint Server 2010 PDF EPUB MOBI
Upgrading to SharePoint Server 2010 PDF EPUB MOBI
Getting Started with SharePoint Server 2010 PDF DOC XPS EPUB MOBI
Planning guide for sites and solutions for Microsoft SharePoint Server 2010, Part 1 PDF DOC XPS
Planning guide for sites and solutions for Microsoft SharePoint Server 2010, Part 2 PDF DOC XPS
Planning guide for server farms and environments for Microsoft SharePoint Server 2010 PDF XPS DOC
Capacity planning for Microsoft SharePoint Server 2010 PDF XPS DOC
5 Tips for a Smooth SSIS Upgrade to SQL Server 2012 EPUB MOBI PDF
A Hitchikers Guide to Microsoft StreamInsight Queries EPUB MOBI PDF
Data Mining Extensions (DMX) Reference EPUB MOBI PDF
Data Quality Services EPUB MOBI PDF
High Availability Solutions EPUB MOBI PDF
Master Data Services EPUB MOBI PDF
Monitor and Tune for Performance EPUB MOBI PDF
Multidimensional Expressions (MDX) Reference EPUB MOBI PDF
SQL Server Distributed Replay EPUB MOBI PDF
Transact-SQL Data Definition Language (DDL) Reference EPUB MOBI PDF
XQuery Language Reference EPUB MOBI PDF
Extracting and Loading SharePoint Data in SQL Server Integration Services EPUB MOBI PDF
Integration Services: Extending Packages with Scripting EPUB MOBI PDF
Multidimensional Model Programming EPUB MOBI PDF
Optimized Bulk Loading of Data into Oracle EPUB MOBI PDF
Planning Disaster Recovery for Microsoft SQL Server Reporting Services in SharePoint Integrated Mode EPUB MOBI PDF
SQL Server 2012 Tutorials: Reporting Services EPUB MOBI PDF
SQL Server 2012 Tutorials: Writing Transact-SQL Statements EPUB MOBI PDF
SQL Server Community FAQs Manual EPUB MOBI PDF
SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services - Tabular Modeling PDF EPUB MOBI
Microsoft SQL Server AlwaysOn Solutions Guide for High Availability and Disaster Recovery PDF EPUB MOBI
Transact-SQL Data Manipulation Language (DML) Reference PDF EPUB MOBI
QuickStart: Learn DAX Basics in 30 Minutes PDF EPUB MOBI
SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services - Data Mining PDF EPUB MOBI
Microsoft SQL Server Analysis Services Multidimensional Performance and Operations Guide PDF EPUB MOBI
Data Analysis Expressions (DAX) Reference PDF EPUB MOBI
SQL Server 2012 Upgrade Technical Guide PDF EPUB MOBI
Backup and Restore of SQL Server Databases PDF EPUB MOBI
SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services - Multidimensional Modeling PDF EPUB MOBI
Master Data Services Capacity Guidelines PDF EPUB MOBI
Cmdlet Reference for App Controller in System Center 2012 SP1 EPUB MOBI PDF
Technical Documentation for System Center 2012 - Virtual Machine Manager EPUB MOBI PDF
Upgrade Team Foundation Server 2012: the ultimate upgrade guide EPUB MOBI PDF
Better Unit Testing with Microsoft Fakes EPUB MOBI PDF
Dependency Injection with Unity PDF
Developers Guide to Microsoft Enterprise Library (Second Edition) PDF
Testing for Continuous Delivery with Visual Studio 2012 PDF
ASP.NET Multi-Tier Windows Azure Application Using Storage Tables, Queues, and Blobs EPUB MOBI PDF
ASP.NET Web Deployment using Visual Studio EPUB MOBI PDF
Developing Modern Mobile Web Apps EPUB MOBI PDF
The Entity Framework 4.0 and ASP.NET Web Forms – Getting Started EPUB MOBI PDF
Getting Started with the Entity Framework 4.1 using ASP.NET MVC EPUB MOBI PDF
Project Silk: Client-Side Web Development for Modern Browsers PDF
Moving Applications to the Cloud, 2nd Edition PDF EPUB MOBI
Windows Azure Prescriptive Guidance PDF EPUB MOBI
Windows Azure Service Bus Reference PDF EPUB MOBI
Intro to ASP.NET MVC 4 with Visual Studio (Beta) PDF EPUB MOBI
Deploying an ASP.NET Web Application to a Hosting Provider using Visual Studio PDF EPUB MOBI
Getting Started with ASP.NET 4.5 Web Forms (Beta) PDF EPUB MOBI
Introducing ASP.NET Web Pages 2 PDF EPUB MOBI
Own Your Future PDF XPS
Autoscaling Application Block and Transient Fault Handling Application Block Reference EPUB MOBI PDF
Create Your First Application: Node.js and Windows Azure EPUB MOBI PDF
Developing Multi-Tenant Applications for the Cloud on Microsoft Azure – 3rd Edition PDF EPUB
Drupal on Windows Azure EPUB MOBI PDF
Exploring CQRS and Event Sourcing: A journey into high scalability, availability, and maintainability with Windows Azure PDF
Migrating Data-Centric Applications to Windows Azure EPUB MOBI PDF
Moving Applications to the Cloud on Windows Azure (3rd Edition) PDF
Using Windows Azure Mobile Services to Cloud-Enable your iOS Apps EPUB MOBI PDF
Using Windows Azure Mobile Services to Cloud-Enable Your Windows Phone 8 Apps EPUB MOBI PDF
Using Windows Azure Mobile Services to Cloud-Enable your Windows Store Apps in C# EPUB MOBI PDF
Using Windows Azure Mobile Services to Cloud-Enable Your Windows Store Apps in JavaScript EPUB MOBI PDF
Windows Azure and SQL Database Tutorials EPUB MOBI PDF
Building Elastic and Resilient Cloud Applications - Developers Guide to the Enterprise Library 5.0 Integration Pack for Windows Azure PDF EPUB MOBI
Digital Storytelling PDF
Free Tools in the Classroom PDF
Windows Live Movie Maker in the Classroom PDF
Windows 7 in the Classroom PDF
Microsoft Office in the Classroom PDF
Developing Critical Thinking through Web Research Skills PDF
Understanding Microsoft Virtualization R2 Solutions PDF XPS
Introducing Windows Server 2012 – RTM Edition! PDF EPUB MOBI
A Guide to Claims-Based Identity and Access Control, Second Edition PDF
Introducing Windows Server 2012 EPUB MOBI PDF
TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows PDF
Introducing Microsoft SQL Server 2012 PDF EPUB MOBI
Introducing Microsoft SQL Server 2008 R2 PDF XPS
Prism for the Windows Runtime for Windows 8: Developing a Windows Store business app using C#, XAML, and Prism PDF
Prism for the Windows Runtime for Windows 8.1: Developing a Windows Store business app using C#, XAML, and Prism PDF
Microsoft Office 2010 First Look PDF XPS
"Own Your Space--Keep Yourself and Your Stuff Safe Online" Digital Book for Teens PDF
Algorithms and Data-Structures PDF
Binary Trees PDF
Communicating Sequential Processes – Tony Hoare PDF
Compiler Construction PDF
Database Fundamentals PDF
Data-Intensive Text Processing with MapReduce PDF
Getting started with Open source development PDF
The Great Tree List Recursion Problem PDF
Let’s Build a Compiler PDF
Linked List Basics PDF
Linked List Problems PDF
Mathematical Logic – an Introduction PDF
NASA Manager Handbook for Software Development PDF
Patterns of Software: Tales from the Software Community PDF
Pointers And Memory PDF
Project Oberon PDF
Seamless Object-Oriented Software Architecture PDF
Understanding IP Addressing: Everything you ever wanted to know PDF