Business Impact Analysis – BIA

Business Impact Analysis
יעדים

Business Impact Analysis (BIA)  מטרתו לנבא ולזהות אילו תהליכים/מחלקות/אישים חיוניים לתפקודו התקין והישרדותו של הארגון. פרט לזיהוי מטרת הBIA היא להציג כיצד תהליכים אלו יחזרו לפעילות מלאה במקרה של שיבושים ואסון ואת המשאבים הדרושים כדי לחדש את הפעילות העסקית. לפי ISACA בגישה מחמירה נניח שבמקרה הגרוע ביותר כי כל התשתית הפיסית של התומכת הופסקה וכל הציוד אינו נגיש במשך 30 יום.

נשים לב ש-BIA  לא מתייחס לחזרה לשגרה אלא להתמודדות של הארגון במקרה של אסון. הוא יכול להכיל אסטרטגיות להתאוששות כמו השקעה אסטרטגית שתמנע או תפחית את הסיכון.

 

bia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המטרות הן:

  1. הערכת ההשלכות הפיננסיות עבור כל יחידה עסקית בהנחת תרחיש מקרה גרוע ביותר.
  2. הערכות השלכות תפעוליות עבור כל יחידה עסקית, בהנחה תרחיש המקרה הגרוע ביותר.
  3. זיהוי תהליכים עיקריים ואת מסגרת הזמן לחזרה לתפקוד מלא עבור כל יחידה עסקית.

 

התמונה באדיבות Michael Clark

כתיבת תגובה

1509028158

Array ( [wp_version_check] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => twicedaily [args] => Array ( ) [interval] => 43200 ) ) [wp_update_plugins] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => twicedaily [args] => Array ( ) [interval] => 43200 ) ) [wp_update_themes] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => twicedaily [args] => Array ( ) [interval] => 43200 ) ) )

1509028174

Array ( [wp_scheduled_delete] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => daily [args] => Array ( ) [interval] => 86400 ) ) )

1509037150

Array ( [wp_scheduled_auto_draft_delete] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => daily [args] => Array ( ) [interval] => 86400 ) ) )

1509050890

Array ( [onp_check_upadates_clipboard-images] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => twicedaily [args] => Array ( ) [interval] => 43200 ) ) )

1515187171

Array ( [do_pings] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => [args] => Array ( ) ) ) )

1516274072

Array ( [delete_expired_transients] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => daily [args] => Array ( ) [interval] => 86400 ) ) )

1516274121

Array ( [wp_split_shared_term_batch] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => [args] => Array ( ) ) ) )

1516274123

Array ( [woocommerce_cleanup_sessions] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => twicedaily [args] => Array ( ) [interval] => 43200 ) ) [woocommerce_tracker_send_event] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => daily [args] => Array ( ) [interval] => 86400 ) ) )

1516274322

Array ( [jk_cron_hook_example] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => five-minitue [args] => Array ( ) [interval] => 30 ) ) )

1516277723

Array ( [woocommerce_cancel_unpaid_orders] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => [args] => Array ( ) ) ) )

1516281424

Array ( [upgrader_scheduled_cleanup] => Array ( [3902b919e98dd921aec7904cfc02506e] => Array ( [schedule] => [args] => Array ( [0] => 3134 ) ) ) )

1516283128

Array ( [woocommerce_flush_rewrite_rules] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => [args] => Array ( ) ) ) )

1516320000

Array ( [woocommerce_scheduled_sales] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => daily [args] => Array ( ) [interval] => 86400 ) ) )

1517875200

Array ( [woocommerce_geoip_updater] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => monthly [args] => Array ( ) [interval] => 2635200 ) ) )