Cyber Kill Chain

Cyber Kill Chain

המונח  Kill Chainמשמש במקור כמונח צבאי הקשור למבנה הדרגתי של מתקפה צבאית. השלבים בעולם הצבאי הם: זיהוי המטרה , שיגור כוח ממוקד , קבלת החלטות כיצד לתקוף את היעד ולבסוף חורבן/כיבוש היעד. המונח  Break Kill Chain מתייחס לרעיון הגנתי או פעולת מנע של "שבירה" שרשרת התקיפה של יריב.

לוקהיד מרטין (תאגיד רב לאומי אמריקאי) התאים את הקונספט הזה לתחום אבטחת המידע והציג מודל אפשרי בשם Cyber Kill Chain לחדירה הדרגתית לרשת מחשבים. המודל הנ"ל אומץ ע"י קהילת אבטחת המידע . עם זאת יש לא מעט מבקרים המצביעים על מה שהם מאמינים פגמים מהותיים במודל .

שלבי התקפה במודל Cyber Kill Chain מקור Lockheed Martin:

killchain

כתיבת תגובה