Capability Maturity Model Integration®

Capability Maturity Model Integration® (CMMI)

CMMI הוא מודל להערכת בשלות תהליכים שונים בארגון. המודל פותח בשנת 1995 כמודל תוכנה ביוזמת משרד ההגנה האמריקאי (DoD) ע"י המכון להנדסת תוכנה (SEI) של אוניברסיטת קארנגי-מלון (CMU) בארה"ב. רק בשנים מאוחרות יותר גדל ואיגד תחתיו תחומים שונים מתחום הנדסת התכנה (כולל חומרה)

המודל אינו תקן רשמי אולם מאחר ואומץ ע"י גופים ממשלתיים בארה"ב הוא הפך לפופולארי ונחשב לתנאי סף. למשל חברה המעוניינת לעבוד מול משרד ההגנה האמריקאי נדרשת לרמת בגרות 3 (מתוך 5 האפשריות)

בשנת 2010 פורסמה המהדורה העדכנית של המודל –  1.3. הכוללת שלושה מרכיבים: פיתוח שירותים ומוצרים (CMMI for Development), הפצה וניהול של שירותים (CMMI for Services), רכישת מוצרים ושירותים (CMMI for Acquisition)

המודל בנוי על הרעיון שיש רמות שונות אשר מתארות את רמת בגרות התהליכים בארגון:

cmmi

 

כתיבת תגובה