כמה מילים על מתודולוגיית COBRA

COBRA (Consultative, Objective and Bi-functional Risk Analysis)

מתודולוגיית COBRA (בעברית ניתוח ויעוץ אובייקטיבי ודו -פונקציונלי של סיכונים) כוללת מגוון של כלים לניתוח סיכונים וכלי סקירה בנושאי אבטחה שונים. כלים אלו פותחו לאורך הזמן תוך הכרה באופי המשתנה של עולם המחשוב ועולם האבטחה, ואת הדרישות המשתנות של הארגונים בתחומים אלו.

התובנות הראשונות הגיעו בשנות ה-90 כשאבטחת מידע התחברה לצורך העסקי וכחלק ממנו היא הייתה צריכה להצדיק את העלות שלה ואת ההמלצות שהועלו. עד לקראת סוף שנות ה-90 ניסו ארגונים רבים להתאים מספר שיטות להערכת העלות המשוערת של אבטחת הארגון אבל אלו נעשו תוך היצמדות למודלים קלאסיים שבדיעבד התבררו כלא מתאימים.

מתודולוגיית COBRA התפתחה כדי להתמודד עם אותם בעיות שעלו. היא פותחה לאחר שנים של מחקר בשיתוף פעולה של מספר גופים פיננסיים ואוניברסיטאות.

המתודולוגיה מכירה בכך שאבטחת מידע צריכה להיות מעורבת לאורך כל התהליך העסקי ואף להיות גורם מעצב שלו. היא מאפשרת ניתוח סיכונים תוך התיחסות מחמירה לדרישות משתנות.

התמונה באדיבות Brian Snelson

כתיבת תגובה

1509028158

Array ( [wp_version_check] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => twicedaily [args] => Array ( ) [interval] => 43200 ) ) [wp_update_plugins] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => twicedaily [args] => Array ( ) [interval] => 43200 ) ) [wp_update_themes] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => twicedaily [args] => Array ( ) [interval] => 43200 ) ) )

1509028174

Array ( [wp_scheduled_delete] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => daily [args] => Array ( ) [interval] => 86400 ) ) )

1509037150

Array ( [wp_scheduled_auto_draft_delete] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => daily [args] => Array ( ) [interval] => 86400 ) ) )

1509050890

Array ( [onp_check_upadates_clipboard-images] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => twicedaily [args] => Array ( ) [interval] => 43200 ) ) )

1515187171

Array ( [do_pings] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => [args] => Array ( ) ) ) )

1516274072

Array ( [delete_expired_transients] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => daily [args] => Array ( ) [interval] => 86400 ) ) )

1516274121

Array ( [wp_split_shared_term_batch] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => [args] => Array ( ) ) ) )

1516274123

Array ( [woocommerce_cleanup_sessions] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => twicedaily [args] => Array ( ) [interval] => 43200 ) ) [woocommerce_tracker_send_event] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => daily [args] => Array ( ) [interval] => 86400 ) ) )

1516274322

Array ( [jk_cron_hook_example] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => five-minitue [args] => Array ( ) [interval] => 30 ) ) )

1516277723

Array ( [woocommerce_cancel_unpaid_orders] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => [args] => Array ( ) ) ) )

1516281424

Array ( [upgrader_scheduled_cleanup] => Array ( [3902b919e98dd921aec7904cfc02506e] => Array ( [schedule] => [args] => Array ( [0] => 3134 ) ) ) )

1516283128

Array ( [woocommerce_flush_rewrite_rules] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => [args] => Array ( ) ) ) )

1516320000

Array ( [woocommerce_scheduled_sales] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => daily [args] => Array ( ) [interval] => 86400 ) ) )

1517875200

Array ( [woocommerce_geoip_updater] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => monthly [args] => Array ( ) [interval] => 2635200 ) ) )