28.01.2015 – Data Privacy & Protection Day

28.01.2015 – Data Privacy & Protection Day

Data Privacy  Day (יום פרטיות הנתונים) הוא חג לאומי שמתרחש בכל שנה ב-28 לחודש ינואר בארצות הברית, בקנדה ובכ-27 מדינות באירופה (באירופה הוא נקרא Data Privacy & Protection Day – יום פרטיות והגנת הנתונים)

החג הוא למעשה יוזמה חינוכית של ממשלות וארגונים שונים להעלאת המודעות בקרב עסקים ומשתמשים לאבטחת מידע ושמירה על פרטיות הנתונים באינטרנט בכלל וברשתות החברתיות בפרט.

הנושאים בהם עוסק ה-"חג" הורחבו עם השנים מחברות לאנשים פרטיים וכוללים מתן דגש על שמירה של פרטי זיהוי אישיים, עידוד ציות לחוקי הגנה על הפרט, שימוש בתוכנות חוקיות וליצור דיאלוג בין גופים בתחום לחברה.

החגיגה הבינלאומית ממומשת במספר כנסים רחבים בין ממשלות, גופי תעשייה, אקדמיה ועמותות. אז כמובן ממני שיהיה לכולכם חג פרטיות והגנת הנתונים שמח!

למידע נוסף.

התמונה מאתר ויקיפדיה

 

 

כתיבת תגובה

1509028158

Array ( [wp_version_check] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => twicedaily [args] => Array ( ) [interval] => 43200 ) ) [wp_update_plugins] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => twicedaily [args] => Array ( ) [interval] => 43200 ) ) [wp_update_themes] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => twicedaily [args] => Array ( ) [interval] => 43200 ) ) )

1509028174

Array ( [wp_scheduled_delete] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => daily [args] => Array ( ) [interval] => 86400 ) ) )

1509037150

Array ( [wp_scheduled_auto_draft_delete] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => daily [args] => Array ( ) [interval] => 86400 ) ) )

1509050890

Array ( [onp_check_upadates_clipboard-images] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => twicedaily [args] => Array ( ) [interval] => 43200 ) ) )

1515187171

Array ( [do_pings] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => [args] => Array ( ) ) ) )

1516274072

Array ( [delete_expired_transients] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => daily [args] => Array ( ) [interval] => 86400 ) ) )

1516274121

Array ( [wp_split_shared_term_batch] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => [args] => Array ( ) ) ) )

1516274123

Array ( [woocommerce_cleanup_sessions] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => twicedaily [args] => Array ( ) [interval] => 43200 ) ) [woocommerce_tracker_send_event] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => daily [args] => Array ( ) [interval] => 86400 ) ) )

1516274322

Array ( [jk_cron_hook_example] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => five-minitue [args] => Array ( ) [interval] => 30 ) ) )

1516277723

Array ( [woocommerce_cancel_unpaid_orders] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => [args] => Array ( ) ) ) )

1516281424

Array ( [upgrader_scheduled_cleanup] => Array ( [3902b919e98dd921aec7904cfc02506e] => Array ( [schedule] => [args] => Array ( [0] => 3134 ) ) ) )

1516283128

Array ( [woocommerce_flush_rewrite_rules] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => [args] => Array ( ) ) ) )

1516320000

Array ( [woocommerce_scheduled_sales] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => daily [args] => Array ( ) [interval] => 86400 ) ) )

1517875200

Array ( [woocommerce_geoip_updater] => Array ( [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array ( [schedule] => monthly [args] => Array ( ) [interval] => 2635200 ) ) )